Record details

Title keyword
    Statisticko-pravděpodobnostních
Article
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod