Record details

Title keyword
    Stavebné
Monograph
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně materiálové inženýrství.
Article
    Kameň a kamenivo pre stavebné účely (Seminář o problematice vyhledávání a těžby surovin pro stavební účely)
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    Seminár Kameň a kamenivo pre stavebné účely
    Stavebné a dekoračné kamene Slovenska
    Stavebné kamene v neovulkanitoch Slovenska
    Výskum vlastností hornín Slovenska z hľadiska ich využitia pre stavebné a dekoračné účely