Record details

Title keyword
    Stavitelství
Monograph
    Hornická Příbram 1998. Sekce S. Geotechnika a podzemní stavitelství. Sborník přednášek
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce P, Podzemní stavitelství a báňská záchranná služba
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 6 - Geotechnika a stavitelství
    Sborník symposia Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S - Geotechnika a podzemní stavitelství.
Article
    Autodesk: nové produkty pro pozemní stavitelství, správu inženýrských sítí a projektování komunikací
    Nové typy injektážních materiálů fy Carbo Tech pro podzemní stavitelství
    Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada
    Použití sklolaminátových kotev v podzemním stavitelství
    Specializovaná řešení pro pozemní stavitelství a dopravní inženýrství od autodesku
    Využití odpadů z těžby a úpravy uhlí v OKR pro výrobu stavebních hmot a v inženýrském stavitelství