Record details

Title keyword
    Stochastický
Article
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Stochastický výpočet stability skalního svahu