Record details

Title keyword
    Stopové
Monograph
    Kapalné produkty a stopové prvky při zpracování odpadních plastů kopyrolýzou s uhlím
    Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách
    Toxické a stopové prvky v přírodním prostředí: antropogenní ovlivnění geochemie arzénu, berylia a olova
Article
    Analýza geologických materiálov so zameraním na stopové obsahy lahkých prvkov vzácných zemin
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví - 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Stopové prvky (Pb, Cu, Zn, Cd, As) v pitných vodách ČSR
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
    Stopové prvky v karlovarských minerálních vodách
    Stopové prvky v křemeni z pegmatitu Věžná I (Česká republika)
    Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití
    Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití
    Stopové prvky v podzemní vodě jímacího území Černovír
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare, Rumunsko
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare-Rumunsko
    Stopové prvky v uhlí - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve ? porovnání výsledků nových a dřívějších analýz.
    Stopové prvky v živcoch tatrika
    Stopové prvky v životním prostředí severočeské hnědouhelné pánve a metody jejich výzkumu ve VÚHU Most
    Zlato a niektoré ďalšie stopové prvky v čiernych bridliciach ložiska Slovinky