Record details

Title keyword
    Str
Monograph
    Atomová absorpční spektrometrie II Kurz pro pokročilé-skripta. Kap.14: Příprava geologických materiálů pro stanovení AAS. Str.120-126. Počet str.: 7
    International Journal of Coal Geology, vol.40, 2-3, 101 str.
    Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí, I. díl, 88 str., 1993, II. díl 158 str., Ministerstvo zemědělství ČR, 1994, Praha
Article
    E. A. Bryant: Natural Hazards. Cambridge University Press. Cambridge 1991, 294 str
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    R. P. Beckinsale - R. J. Chorley: The History of the Study of Landforms - or the Development of Geomorphology. Vol. 3, Routledge, London - New York 1991, 496 str
    Rod Bolboschoenus v květeně České republiky I. Bolboschoenus maritimus s. str., B. planiculmis, B. glaucus