Record details

Title keyword
    Stráň
Monograph
    Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999-2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B, Institut dětí a mládeže MŠMT ČR v nakladatelství Vesmír, Praha 1999, 94 stran, náklad 3000 výtisků, neprodejná publikace
    Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 1. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 22 stran
    Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 2. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 48 stran
    Databáze projektu 'Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa'. Závěrečná zpráva - MS, Česká geologická služba. Praha. 70 stran
    Demolovaná krása, Státní ústav památkové péče, Praha 1992; 135 stran, edice Monumenta
    Gaia's body, towards a physiology of the earth, 269 stran, Springer-Verlag, New York 1998
    Granát-pyrop, Sborník ze semináře Okresního muzea Českého ráje v Turnově (1997), 80 stran
    Historické povodně na dolním Labi a Vltavě, dalo Okresní muzeum v Děčíně, 1995, 169 stran
    Ivanka Nemešová (editor, 1996): Climate Variability and climate change vulnerability and adaption, ÚFA, 1996 ; Mojmír Hrádek (1995): Natural Hazards in the Czech Republic. Studia geographica 98, 162 stran, Ústav geoniky, Brno
    Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí, Malá Skála, Praha 2005, 248 stran, ISBN 80-86776-02-6
    Krajiny vnitřní a vnější, Nakladatelství Dokořán, Praha 2002, 231 stran
    Muž z ledovce, Edice Kolumbus, Mladá fronta, Praha 1998. Z němčiny přeložili H. a V. Salačovi, 290 stran,
    Neftegazonosnyje bassejny socialističeskich stran Jevropy i respubliki Kuba
    Paměť krajiny středověkého Mostecka, 1994, Most , Státní galerie výtvarných umění, 230 stran
    Praha kamenná. Národní muzeum, Praha 1996, 287 stran
    Pražský vrch Petřín, Nakladatelství Paseka, Praha-Litomyšl, 2001, 210 stran
    Rapid mass movement as a source of climatic evidence for the holocene, Paleoclimate Research, ESF Project: European Paleoclimate and Man 12, 444 stran, 140 obr., Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1998
    Rok v Antarktidě. Praha, 2001, 216 s. + 64 stran barevné přílohy.
    Rudné a uranové hornictví České republiky, Nakladatelství Anagram, Ostrava 2003, 647 stran, 73 tabulek a 472 obr., ISBN-80-86331-67-9
    Staré paměti Kuttno-Horské, Pod figurou dvacíti drahých rudních kamenů (jimž horníci handštány říkají), vyobrazené a vypodobněné: Práci Jana Kořínka z Tovaryšstva Páně Ježíšova, kněze. Vytištěné v Starém Městě Pražském u Jiřího Černocha L. P. 1675. Přetisk původního vydání M. Bartoš, nakl. Kuttna, Kutná Hora 1997, 140 stran, náklad neuveden
    Tanec obrů - Není jen Stonehenge, Academia, Praha 1997 , 236 stran
    Time's Arrow, Time's Cycle : Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time, Penguin Book, 1. vydání 1987, 220 stran
    Trace fossils - biology, taphonomy and applications, 2. přepracované vydání, Chapman & Hall, Londýn 1996, 361 stran
    Ugoľnyje bassejny i mestoroždenija stran - členov SEV i SFRJu
    Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí, Agentura ochrany přírody a krajiny a Správa Národního parku Podyjí, 1996, 164 stran
Article
    Bowenovo dílo "Evolution of igneous roks" po padesáti letech : k vydání knihy H.S. Yodera jr. 1979 ed: The Evolution of igneous roks. (Fiftieth anniversary perspectives.) Univ. press, Princeton, New Jersey, 587 stran
    Day 3, stop 2: Starý Plzenec-Černá stráň
    Energetika ze všech stran
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně - Sluneční stráň II, Krkonoše
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    Post-Symposium Excursion, day 2, stop 2: Starý Plzenec-Černá stráň
    Pristiograptus (Graptoloidea) iz verchnevenlokskich otloženij stran Baltii
    Vývoj vybraných pedochemických charakteristik na lokalitě Strmá stráň v Krkonoších v období 1980-1993