Record details

Title keyword
    Strání
Monograph
    Mapa poddolovaných území - Zlínský kraj; list Strání 35-12, 1 : 50 000
Article
    Geologie flyšových jednotek na území listu 31-12 Strání
    Kvartérní uloženiny na území listů 35-11 Veselí nad Moravou a 35-12 Strání
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat (35-12 Strání)
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech : (35-12 Strání)
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání
    Nálezy měkkýšů a drobných obratlovců z jeskyně Ve Stráni (Č.1504) v Kodě
    Neovulkanity východně od Uherského Brodu (35-12; Strání, 25-34, Luhačovice)
    Radiometrické datování trachyadenyitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma) (35-12 Strání)
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání)
    Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání)