Record details

Title keyword
    Stratenská
Article
    The middle and upper Triassic of the Stratenská hornatina Mts. and its relation to the Triassic of the Slovak karst Silica nappe (the west Carpathians Mts., Slovakia)
    New opinions on the formation of hemispheres from the Stratenská Cave
    Vznik a vývoj systému Stratenská jaskyňa - Dobšinská ľadová jaskyňa