Record details

Title keyword
    Stratigrafické
Article
    Aplikace stratigrafické seizmiky v ropo-plynonadějných oblastech ČSSR
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nannoplanktonových biozón NP 20 - np 23
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nanoplanktonových biozón NP 20-NP 23 (34-11 Hustopeče)
    Diagram stratigrafické separace - jednoduchá pomůcka pro analýzu zlomů v barrandienu
    Karpat - stupeň regionální stratigrafické škály Centrální Paratethydy a jeho problematika
    Ke stratigrafické pozici devítikřížských pískovců
    Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu. 2, 2. roťník. 2, 2. roťník
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (24-23, Protivanov; 24-21, Jevíčko)
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (New stratigraphic data from the Bouzov and West Drahany Culm)
    Nové stratigrafické výzkumy ve svrchní křídě zdounecké jednotky
    Nové vydání mezinárodních zásad stratigrafické klasifikace
    Paleontologická charakteristika a stratigrafické zařazení méně známých lokalit na Hodonínsku (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
    Problémy stratigrafické klasifikace a nomenklatury vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
    Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severné od Brna
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
    Současný stav chronostratigrafického dělení mezozoika (zpráva Československé stratigrafické komise)
    Stratigrafická klasifikace a nomenklatura intenzívně metamorfovaných a vyvřelých celků : zpráva československé stratigrafické komise
    Stratigrafické doklady o násunovém zlomu ve vrtu Raškovice Ja-7 (25-22 Frýdek-Místek)
    Stratigrafické doklady o násunovém zlomu ve vrtu Raškovice Ja-7
    Stratigrafické jednotky omezené diskordancemi (UBU) : zpráva ze zasedání stratigrafické komise
    Stratigrafické postavení boudeckých slínů v rámci oligocen-miocenního stupně
    Stratigrafické problémy kvartéru (souborné zhodnocení)
    Stratigrafické problémy středního pleistocénu
    Stratigrafické škály evropského plio-pleistocénu
    Stratigrafické tabulky křídového útvaru oharské oblasti (02-34 Bílina, 02-43 Litoměřice, 12-12 Louny)
    Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Tektonicky opakované stratigrafické intervaly devonských sedimentů ve vrtu Raškovice Ja-7
    Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny
    Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny
    Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na Východnom Slovensku
    Zásady české stratigrafické klasifikace. (3. vydání)
    Zásady české stratigrafické klasifikace, 3.vydání
    Zásady české stratigrafické klasifikace
    Závislost zrnitosti krkonošských kvarcitů na jejich stratigrafické pozici a metamorfóze
    Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat