Record details

Title keyword
    Struktur
Monograph
    Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur.
    Časoprostorové změny regionálních struktur ČR a SR
    Kallabová, Smolová, Ira et. al: Změny regionálních struktur České Republiky a Slovenské Republiky
    Kordaity svrchního karbonu a permu Českého masívu (Studium epidermálních struktur)
    Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí
    Plejstocen Kotliny Raciborsko-Oswiecimskiej na tle struktur morfotektonicznych podloza czwartorzedu - X.Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski
    Příspěvek k výzkumu mineralogického složení, fyzikálně chemických vlastností a struktur hornin a artefaktů
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy - 2.etapová zpráva
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy. Závěrečná zpráva
    Změny regionálních struktur České a Slovenské republiky
    Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky
Article
    Aplikace výsledků experimentálních výzkumů při interpretaci struktur rudních minerálů
    Báňské ověřování fluorito-barytových struktur "Magistrála" vykmanovskou štolou
    Charakteristiky puklinových struktur v neotřesové a otřesové oblasti Kladenského revíru
    Charakteristiky zlomových struktur v oblasti DP Kačice (KD Kladno)
    Deformační funkce tektonických struktur v masivu
    Detailní hydrogeologické mapování v krystaliniku - nástroj pro identifikaci vodivých tektonických struktur, lokalita Panské Dubenky, moldanubický pluton
    Genetická interpretace textur a struktur stratiformních ložisek Jeseníků
    Genetický význam myrmekitových struktur zlata a bismutu
    Geneze komplexních struktur meridionálního a ekvatoriálního směru v OKR
    Geochemie und Verteilung der Quellgase und tektonische Struktur des Eger-Rifts in der Oberpfalz und in Oberfranken, Bayern
    Geofyzikální indikace cirkulárních struktur Českého masívu
    Gründung, Struktur and Entwicklung der mittelalterlichen Bergstadt Kutná Hora/Kuttenberg aus der Sicht der Archäologie, der Montanarchäologie und der Geschichte
    Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
    Klasifikace struktur rozpadu tuhých roztoků rudních minerálů
    Klasifikace struktur zeolitů na základě koordinečních sekvencí
    Krystalochemie slíd a deformace jejich krystalových struktur
    Kvantitativní analytická klasifikace struktur a textur cementačních sedimentů
    Kvantitativní interpretace tíhových anomálií dvojrozměrných struktur s použitím počítače
    Minerální vody krasových struktur na Moravě a problémy jejich ochrany
    Možnosti výskytu palezoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu
    Nové poznatky z ověřování prognóz rudních struktur ložiska Zlaté Hory-západ
    Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve
    Nowa generacja programów badan glebokich struktur litosfery; eksperymenty sejsmiczne POLONAISE'97 i CELEBRATION 2000 w Europie Srodkowej
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Povrchové projevy paleozoických struktur na leteckých a radarových snímcích v Hostýnsko-vsetínské hornatině (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-41 Vsetín)
    Povyšenije dostovernosti ocenki zapasov podzemnych vod krupnych gidrogeologičeskich struktur
    Problematika smíšených struktur při mineralogické charakteristice jílů
    Program Brit pro zpracování křehkých struktur
    Program Brit pro zpracování křehkých struktur
    Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
    Przypuszczalny związek przebiegu intruzji magmy mieszanej z rozwojem struktur nieciągłych w skałach metamorficznych Masywu Strzelinskiego (dolny Śląsk)
    Přehled tíhových struktur Českého masívu
    Příspěvek geofyzikálních metod k výzkumu palsoidních struktur
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Stav a metody dálkového průzkumu přírodních a antropogenních krajinných struktur na Geografickém ústavu ČSAV v Brně
    Styk geologických struktur jesenického a drahanského regionu mezi Mohelnicí, Uničovem a Litovlí (14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk)
    Úloha vody při vzniku ložiskových struktur
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Variabilita struktur achátů z centrální části Vysokého Atlasu
    Vybrané územní souvislosti bydlení s příklady ze sídlištních struktur
    Výzkum mineralizovaných struktur v Tajově u Banské Bystrice
    Vznik kruhových struktur a jiných geomentrických tvarů v blokové stavbě
    Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomivých struktur v České republice
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních : 25-14 Valašské Meziříčí
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Změny permanentních struktur historické kulturní krajiny Tišnovska
    Zur Schieferungsentwicklung in Metamorphiten - ein Anweldungsbeispiel rasterelektronmikroskopischer Untersuchungen an gesteinen der saydaer Struktur
    Zur Struktur von Moldavitglas