Record details

Title keyword
    Strukturovaného
Article
    Problematika strategií a managementu strukturovaného učitelského studia v kontextu změn v sekundárním vzdělávání
    Vliv strukturovaného učiva na profesní připravenost studentů