Record details

Title keyword
    Studentů
Monograph
    Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II
Article
    Vliv strukturovaného učiva na profesní připravenost studentů