Record details

Title keyword
    Sušice
Monograph
    Mapa ložiskové ochrany - Plzeňský kraj; list Sušice 22-31, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Sušice 22-31, 1 : 50 000
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 22-31 Sušice
Article
    Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz micromonzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
    Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz monzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
    Měkkýši (Mollusca) hradní zříceniny Velhartice u Sušice
    Minerály ložisek Rabí a Rabí - Lišná u Sušice
    Minerály opuštěného lomu u obce Rabí u Sušice (r. 1991-99)
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Polyphase deformation of the varied group of the moldanubicum between Sušice and Horažďovice, SW Bohemia
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Strukturně geologická stavba území listu mapy 1:50.000 Sušice(22-31 Sušice)
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice