Record details

Title keyword
    Subcentrálních
Article
    Obytné prostředí v subcentrálních částech evropských velkoměst
    Současné strukturální a funkční problémy centrálních a subcentrálních zón velkých měst (Na příkladu čtyř evropských měst: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León)