Record details

Title keyword
    Substrátů
Monograph
    Klasifikační systém půdotvorných substrátů pro půdní mapy 1 : 50 000
    Sestavení mapy půd a mapy půdotvorných substrátů v měřítku 1 : 50 000 pro mapové listy 11-21 Karlovy Vary a 22-13 Nepomuk
    Syntetická digitální mapa půd a půdotvorných substrátů v měřítku 1 : 50 000 - analýza a metodika
Article
    Distribuce stopových prvků v českých vínech v závislosti na půdním substrátu vinice
    Flóra - vegetace - substrát.II. Druhotné změny substrátů a rušivé vlivy
    Minerálna sila pôdneho substrátu v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny
    Možnosti indikace vlhkosti deponovaného substrátu změnou optických vlastností jeho povrchu
    Paleoekologické hodnocení epifaun přicementovaných k pevnému substrátu
    Příspěvek k otázce kambrického substrátu v SZ části středočeského plutonu
    Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů - studie ze Sokolovské pánve
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Závislost tvaru schránky na typu substrátu u rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda)