Record details

Title keyword
    Suchomasty
Monograph
    Závěrečná zpráva o výzkumech ke smlouvě o dílo s firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. Zhodnocení přírodovědné hodnoty předpolí VLČS-východ v rámci dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty I)
Article
    Are there Turbidites in the Silurian/Devonian Boundary Stratotype? (Klonk near Suchomasty, Barrandian, Czechoslovakia)
    Day 5, stop 5: Klonk near Suchomasty
    Emsian-Eifelian lingulate brachiopods from the Daleje-Třebotov Formation (Třebotov and Suchomasty limestones) and the Choteč Formation (Choteč and Acanthopyge limestones) from the Prague Basin; the Czech Republic
    Eodrevermannia havliceki n.sp. (Trilobita) from the Suchomasty Limestone (Upper Emsian-Dalejan, Prague Basin, Czech Basin)
    Finding of beavers (Family Castoridae Gray, 1821) from the locality Red Quarry by the village of Suchomasty
    Gorstian palaeoposition and geotectonic setting of Suchomasty volcanic centre (Prague Synform, Bohemia)
    Gorstian palaeoposition and geotectonic setting of Suchomasty Volcanic Centre (Silurian, Prague Basin, Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif)
    Gorstian paleoposition and geotectonic setting of Suchomasty volcanic centre (Prague Synform, Bohemia)
    Multiproxy-Analysis at the Silurian/Devonian Boundary Stratotype Klonk (Suchomasty, Czech Republic)
    Posloupnost diagenetických změn ve vápencích na hraničním stratotypu silur/devon, Klonk u Suchomast. (Sequence of diagenetic changes in the limestones of the Silurian/Devonian boundary stratotype, Klonk near Suchomasty)
    Sedimentology, benthic communities, and brachiopods in the Suchomasty (Dalejan) and Acanthopyge (Eifelian) Limestones of the Koněprusy area (Czechoslovakia)