Record details

Title keyword
    Sulfidy
Article
    Hlubokomořské minerální zdroje - polymetalické konkrece, kobaltonosné Fe/Mn kůry, masivní sulfidy
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Minerály telluru a sulfidy cínu Čatkal-kuramského hřebene ve střední Asii
    Sulfidy jako indikátory intenzívních fyzikálně chemických parametrů během geologických procesů
    Sulfidy Pb, Zn a Cu v serpentinitu letovického krystalinika
    Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko