Record details

Title keyword
    Supergenní
Monograph
    Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011
Article
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika)
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě
    Supergenní mineralizace uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše, Česká republika)
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Supergenní minerály uranu ložiska Rožná
    Supergenní minerály z Cínovce
    Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové supergenní minerály ložiska Jáchymov