Record details

Title keyword
    Surovinová
Monograph
    Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové
    Odborné posouzení ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Podlusky -Roudnice (č. l. D 3088800) z hlediska geologicko-ložiskové charakteristiky a jeho významu ve smyslu využitelnosti v souladu s platnými koncepcemi (Krajská surovinová politika Ústeckého kraje, ZUR Ústeckého kraje a Studie limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku ), Obecní úřad Přestavlky
    Regionální surovinová politika - kraj Vysočina. Modelová studie
    Regionální surovinová politika - Moravskoslezský kraj
    REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA JIHOČESKÉHO KRAJE
    Regionální surovinová politika Jihomoravského kraje
    REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA KARLOVARSKÉHO KRAJE
    Regionální surovinová politika kraj hl. m. Praha
    Regionální surovinová politika kraj hl. m. Praha
    Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje
    REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE
    Regionální surovinová politika Olomouckého kraje
    Regionální surovinová politika Plzeňského kraje
    Regionální surovinová politika Středočeského kraje
    Regionální surovinová politika Ústeckého kraje
    Regionální surovinová politika Zlínského kraje
Article
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití : Sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Státní surovinová politika
    Surovinová politika a proces posouzení jejích vlivů na životní prostředí
    Surovinová politika a využívání nerostného bohatství
    Surovinová politika ČR v oblasti rud v podmínkách tržního hospodářství
    Surovinová politika ČSSR a zajištění potřeb nerostných surovin
    Surovinová prognóza ČSSR se zaměřením na odpady a druhotné zdroje
    Surovinová základňa exploatovaného ortuťového ložiska Malachov-Veľká Studňa
    Surovinová základňa kameňa v neovulkanitech stredného Slovenska a Cerovej vrchoviny
    Surovinová základna kamenné štípané industrie nositelů kultury zvoncovitých pohárů ve východní části střední Evropy
    Surovinová základna pro zpracování zlatonosných rud v úpravně MAPE Mydlovary
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Surovinová základna štípaných industrií v předneolitickém osídlení jižních Čech
    Surovinová základna VHJ čs. kamenoprůmysl, její využití a koncepce rozvoje