Record details

Title keyword
    Svitavy
Monograph
    geologická mapa 14-34 Svitavy
    hydrogeologická mapa 14-34 Svitavy
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-34 Svitavy
    Pomezí Čech a Moravy,sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-34 Svitavy
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 14-343 Svitavy. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami
Article
    Antropogenní změny říčních koryt v horních částech povodí Svitavy a Sázavy
    Geologické poznatky ze stavby silničního tunelu Hřebeč (14-34 Svitavy)
    Geologie okresu Svitavy
    Hodnocení antropogenních změn říční sítě v horních částech povodí Sázavy a Svitavy
    Hydrogeologie okresu Svitavy
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
    Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Mapování svrchnokřídových sedimentů na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Možnosti studia antropogenních změn říční sítě na příkladech z povodí Sázavy a Svitavy
    Perspectives of Ni-Cu (Pt), Cr mineralizations of the subcretaceous basic and ultramafic complex near Svitavy
    PGE in ultramafic rocks of the hidden ophiolite complex near Svitavy, Bohemian Massif
    PGE in ultramafic rocks of the hidden ophiolite complex near Svitavy, Bohemian Massif
    Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy)
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32)
    Strukturně geologický výzkum zábřežského krystalinika u Moravské Třebové (14-43, Mohelnice; 14-34 Svitavy)
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Tuřanská terasa Svitavy v Brně (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
Serial
    Pomezí Čech a Moravy : Sborník ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy