Record details

Title keyword
    Svratecké
Article
    Bloková stavba centra svratecké klenby v okolí Tišnova
    Geologický vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku (24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Oválné hrásťové morfostruktury ve Svratecké klenbě Moravika na Tišnovsku
    Petrografické a geochemické srovnání metagranitů jádra svratecké klenby a bítešských ortorul v okolí Tišnova
    Podmínky vzniku skarnu na lokalitě Pernštejn (svratecké krystalinikum)
    Postavení a tektonický styl brunovistulika v jádře svratecké klenby
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině
    Seizmický profil bítešskou rulou v jižní části Svratecké klenby
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
    Strukturní profil jižní části svratecké klenby moravika
    Tremolit a další amfiboly v mramorech olešnické skupiny svratecké klenby moravika
    Vodní zdroje na území Svratecké hornatiny
    Význam reliéfu v příodním systému Svratecké hornatiny
    Zpráva o výzkumu Sn-bohaté minerální asociace s As-vesuvianem v nedvědickém mramoru u Kozlova na západní Moravě, svratecké krystalinikum