Record details

Title keyword
    Svrateckou
Article
    Geobiocenologická typizace Žďárských vrchů v návaznosti na Svrateckou hornatinu