Record details

Title keyword
    Sympozium
Monograph
    1. Česko-polské geomechanické sympozium
    4. geotechnické sympozium
    Acta Archaeologica Opavensia 2, XVIII. sympozium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku
    Geotechnické sympozium u příležitosti 90. narozenin Prof.Ing.Dr. Vojtěcha Mencla, DrSc
    III. sympozium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy
    Mineralogicko-petrologické sympózium Magurka 2000
    Mineralogico-petrologické Sympózium Magurka '2000, Program, Abstrakty, Exkurzný sprievodca
    Sanace 2008. Sborník přednášek - mezinárodní sympozium /18./
    Sanace betonových konstrukcí. 4. mezinárodní sympozium. Sborník přednášek
    Sanace betonových konstrukcí. 5. mezinárodní sympozium
    Sanace betonových konstrukcí. 6. mezinárodní sympozium
    Sanace betonových konstrukcí. 10. mezinárodní sympozium. Sborník přednášek
    Sborník Mineralogicko-petrologické Sympózium 'Magurka '2000'
    Sympozium GIS Ostrava 2009
    Tunely 98. 1. Medzinárodná výstava a sympózium podzemných objektov. Zborník prednášok
Article
    2. evropské sympozium o penetračních zkouškách
    3. Sympozium "NEMIRAM"
    3. sympozium o vodohospodářských soustavách
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve a 2. česko-polské geomechanické sympozium
    5. európske sympózium o zvyšování vyťažiteľnosti ropy
    5. sympózium TATARAMAN '88
    6. medzinárodné sympózium o zosuvoch
    6. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy 2002" v Idriji (Slovinsko)
    6. sympozium o interakci mezi vodou a horninou
    7. mezinárodní sympozium o interakci mezi horninou a vodou
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    11. mezinárodní sympozium o ostrakodech
    12. sympozium Geologie uhlonosných formací Polska (Krakov 1989)
    27. Mezinárodní geofyzikální sympozium
    31. mezinárodní geofyzikální sympozium
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium - významná akce geofyziků socialistických států
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium socialistických států
    Česko-francouzské sympozium z historie hornictví Praha 2001
    Desáté mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Brazílii
    Druhé mezinárodní sympozium o devonu v Calgary (1987)
    Evropské sympozium o fluidních inkluzích v Göttingenu v NSR
    Granitové sympozium k sedmdesátinám prof.W.S. Pitchera (Liverpool, 1990)
    Medzinárodné sympózium k problematike Západných Karpát
    Mezinárodní geochemické sympozium ve Francii
    1. mezinárodní sympozium o aplikované izotopové geochemii
    Mezinárodní sympozium o geochemické prospekci v Praze
    Mezinárodní sympozium o odpadních a druhotných surovinách 1992
    Mezinárodní sympozium o palynologii v oblasti Středozemního moře (International symposium on Circum-Mediterranean palynology)
    Mezinárodní sympozium o seizmických účincích v Argentině
    Mezinárodní sympozium o zemském tepelném toku a stavbě litosféry. Liblice 31.5. - 3.6. 1982
    Mezinárodní sympozium Tourmaline 1997
    Mezinárodní sympozium "Výsledky výzkumů permokarbonské fauny" v Hradci Králové
    Osmé mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Paříži
    Rudní ložiska Kavkazu a Uzbekistánu : [6. sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (I.A.G.O.D.)]
    Strukturně geologické sympozium Moravská okna
    Sympozium Gold 89 in Europe
    28. Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 1989
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" letos již popětatřicáté
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" vykročilo do svého pátého desetiletí
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice ´95
    Sympozium IGCP 158 "Paleohydrologie mírného pásma" a zasedání Eurosibiřské subkomise INQUA pro studium holocénu
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    Sympozium NEMIRAM 4
    Sympozium NEMIRAM 1983
    Sympozium o alkalických vulkanických horninách střední Evropy, SCEAVR 91
    Sympozium o dálkovém průzkumu vodních zdrojů
    Sympozium o dálkovém snímkování a výzkumu globálních změn
    Sympozium o genezi ofiolitů a o vývoji oceánické litosféry v Ománu
    Sympozium o geochemické prospekci v roce 1990
    Sympozium o geologii uhlonosných formací Polska
    Sympozium o hnědouhelných pánvích v saském Freiberku
    Sympozium o impaktových strukturách Fenoskandie
    Sympozium o krasu sudetské soustavy v Králíkách 1981
    Sympozium o permokarbonské fauně v Bad Duerkheimu (SRN)
    Sympozium o permokarbonské fauně v Hradci Králové
    Sympozium o problémech komplexního studia horských krasových oblastí
    Sympozium o triasové stratigrafii
    Sympozium o zlatě v rozvojových zemích
    Šesté sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (IAGOD)
    Využití podzemních prostor (sympozium Rockstore 80 - Stockholm)
    Zjazd a sympózium Kubánskej speleologickej spoločnosti - Havana 1985, kras a jaskyne Kuby