Record details

Title keyword
    Szklarskiej
Article
    Budowa strukturalna srodkowej czesci pasma lupkowego Szklarskiej Poreby (Góry Izerskie)
    Stochastyczny model krystalizacji granitoidu karkonoskiego z rejonu Szklarskiej Poręby. CZ.. I. statystyczna charakterystyka składu mineralnego granitoidu karkonoskiego
    Uwagi o spękaniach w skalach północznej oslony granitoidíów karkonosko-izerskich w rejonie Szklarskiej Poreby