Record details

Title keyword
    Těžených
Monograph
    Znalecký posudek ve věci zpracování odborné analýzy využívání a roztěženosti těžbou štěrkopísků, včetně životnosti zásob na těžených ložiskách štěrkopísků na území Ústeckého kraje se zřetelem na okres Litoměřice, advokátní kancelář Stránský § Partneři
Article
    Ametysty těžených fluoritových ložisek v Čechách
    Geofyzikální měření zvýšeného obsahu uranu na opuštěných těžených lokalitách uranových rud na vybraných území Krkonošského národního parku
    K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika)
    K otázkám hornické a speleologické součinnosti na těžených vápencových lokalitách
    Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. (2.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí
    Stříbrná mineralizace těžených fluoritových ložisek
    Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice
    Zhodnocení původně nebilancovaných zásob černouhelného souvrství žacléřských vrstev těžených lomových způsobem