Record details

Title keyword
    Třebíč
Monograph
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2342 Třebíč
Article
    Accessory minerals of durbachites from the Třebíč Massif (Czech Republic)
    Accessory minerals of durbachites from the Třebíč Massif (Czech Republic)
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Alteration of allanite -(Ce) in Třebíč pluton, Bohemian Massif
    Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebíč, Western Moravia
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Comparison of chemistry of the Třebíč durbachite and other durbachites
    Compositional variation and substitutions in primary beryl and its breakdown products (beryl II, bazzite) from euxenite pegmatite Kožichovice II, Třebíč Pluton, Czech Republic
    Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic
    Coupling between multiple magmatic fabrics of the Třebíč syenite and exhumation of orogenic lower crust
    Fluorine-enriched rocks on exocontact of the Třebíč durbachite massif: evidence from underlying chondrodite marbles
    Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geochemie peralkalických žilných hornin moldanubické oblasti (22-32 Strakonice, 32-21 Lhenice, 32-22 České Budějovice, 23-42 Třebíč, 23-44 Moravské Budějovice)
    Grafitické kvarcity s vanad obsahujícími minerály v moravském moldanubiku (24-32, Třebíč; 23-24, Polná)
    Graphite with inorganic isotopic signature from marble xenoliths in Třebíč (Moldanubicum)
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles; an indication of a heat source in the area of the Třebíč Massif
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles in the eastern part of the Moldanubicum; a manifestation of heat flow related to the Třebíč Durbachite Massif
    Locality No.7 - Bítovánky near Třebíč : Graphite quartzite with minor V-bearing muscovite and accesory V-rich dravite - Tourmaline mineral: V-rich dravite, dravite
    Manganese-rich rocks from Kojetice near Třebíč, western Moravia: a preliminary report
    Mid-Crustal Emplacement of the Třebíč Durbachite: a Result of Interplay between Compressional and Wrench Tectonics due to Block Rotations
    Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Origin and evolution of ultrapotassic plutonic rocks (Durbachite series, Třebíč massif, Czech Republic): An experimental approach
    Peraluminous granites from the Třebíč pluton in the Moldanubicum
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice : (23-22 Žďár nad Sázavou, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí)
    Scandian columbite and niobian rutile from pegmatites penetrating the Třebíč durbachite massif, western Moravia, Czech Republic
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky "Třebíč 2000" - průvodce po exkurzních lokalitách
    Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů (23-24 Polná, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí, 23-44 Moravské Budějovice)
    Stop 3. Vladislav: potassic rocks of the Třebíč Pluton
    Thorium mineralization in alkali feldspar syenite of the nordmarkite-type dyke in the Třebíč pluton (Czech Republic)
    Tourmaline-Bearing Leucogranites from the Třebíč Pluton in the Moldanubicum
    Tourmaline-Bearing Leucogranites from the Třebíč Pluton in the Moldanubicum
    Tourmaline from the NYF pegmatites; example from the Třebíč massif
    Tourmaline from the NYF Pegmatites in the Třebíč Durbachite Massif
    Třebíč nerostopisná
    Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic; substitutions and fractionation trends
    Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of Třebíč Pluton, Czech Republic;subtitutions and fractionation trends