Record details

Title keyword
    Třebíče
Monograph
    Hydrogeologické poměry areálu skládky nebezpečných odpadů Pozďátky u Třebíče
Article
    Alkalicko-živcový syenit z Markvartic u Třebíče
    Ametyst z Kojatína u Třebíče
    Anomální rozložení variací geomagnetického pole při východním okraji moldanubia (oblast Třebíče)
    Chalcedon z Hostákova u Třebíče
    Chondroditový mramor a skarny od Štěpánovic u Třebíče
    Historické naleziště křemene-křišťálu ve vápencovém lomu v Nové Vsi u Třebíče
    Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče
    Magnetitové zrudnění v pestré skupině moravského moldanubika u Čáslavic, jz. od Třebíče
    Nález lamproitu v Řípově u Třebíče, moldanubikum.
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Nový lithný pegmatit z Kracovic u Třebíče
    Nový lithný pegmatit ze Zárubic u Třebíče
    Opály v západním okolí Třebíče
    Osudy sbírky nerostů Františka Peštála st. z Třebíče
    Perimorfózy po kalcitu z Bochovic u Třebíče
    Pokojovice u Třebíče - klasická lokalita korundu na Moravě
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Půdní poměry okolí Třebíče
    Růžový klinozoisit z Třebenic u Třebíče
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Valdíkov u Třebíče, naleziště barevných odrůd křemene
    Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče.
    Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát
    Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče