Record details

Title keyword
    Třebíči
Article
    Činnost sběratelů minerálů v Třebíči
    6. Konference o vltavínech v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Přírůstky sbírky tektitů Západomoravského muzea v Třebíči v letech 1991-1996
    Sbírka a expozice moravských vltavínů v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Sbírka vltavínů a tektitů v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Zemřel František Peštál, významný sběratel minerálů v Třebíči
Serial
    Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči