Record details

Title keyword
    Tatrika
Article
    Náčrt evolúcie izotopov stroncia v kryštaliniku tatrika a veporika
    Problematika variských tektonických procesov v kryštaliniku tatrika a veporika
    Stopové prvky v živcoch tatrika