Record details

Title keyword
    Techniky
Monograph
    Využití výpočetní techniky v hornictví a geologii. Databanka mineralogických sbírek na VŠB
Article
    Je útlum v našem současném hornictví tím posledním? Proč útlum v hornictví málo obohatil sbírky báňské techniky v muzeích
    Kompozičné techniky v metóde konečných prvkov
    Modernizácia laboratórnej techniky v inženieskej geológii
    Moorovo prokletí : na alternativní zdroje energie si počkáme, spoléhat na rychlý pokrok techniky je zrádné
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    ODIS VTEI pro uhelný průmysl - 30 let úspěšné práce pro rozvoj vědy a techniky v odvětví uhelného průmyslu
    Príprava výroby v geologickoprieskumnom podniku s aplikáciou výpočtovej techniky
    Príspevok Slovenska k rozvoju banskej čerpacej techniky
    Prognóza vývoje techniky geologického průzkumu
    Příbramský revír v dějinách báňských věd a techniky v českých zemích (1750-1945)
    Rozvoj metód a techniky laboratórnych prác v geologickom prieskume a výskume
    Současné techniky dálkového průzkumu země
    Velké i malé problémy při zavádění výpočetní techniky v geologii (co chceme - peníze-lidi-vztahy mezi odborníky)
    Využití mikropočítačové techniky na K. P. doly Ležáky Most
    Využití počítačové techniky při kvantitativním měření odraznosti
    Využití výpočetní techniky v geologii
    Využití výpočetní techniky v hydrogeologické praxi v SHR
    Využívání a zavedení výpočetní techniky v ÚÚG Praha v roce 1988
    Využívání výpočetní techniky v geologii
    Význam Příbramě ve vývoji montánních věd a techniky
    Způsoby vyhodnocování měření rozpojitelnosti s využitím výpočetní techniky
Serial
    21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí
    Dějiny věd a techniky