Record details

Title keyword
    Technogenní
Monograph
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
Article
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Technogenní částice v sedimentech řeky Olše
    Technogenní minerály v půdách oblasti ostravsko-karvinské aglomerace