Record details

Title keyword
    Technologii
Monograph
    Česká geografie v období rozvoje informačních technologií
    Geotechnika 97. Základ moderných technológií výstavby
    Geotechnika 99. Základ moderných technológií výstavby. Zborník
    Inovační podnikání & Transfer technologií
    Optimalizace použití geosyntetik při likvidaci negativních projevů energetické činnosti, zejména exploatační vývoj nových technologií
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu
    Stanovisko ČGS k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení - rozšíření stávajícího závodu o novou výrobní halu (pro technologii na obrábění hliníkových odlitků - CNC stroje) a administrativní přístavbu pro společnost STARCAM (dále jen rozšíření stávajícího závodu)
    Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku
    Vývoj metod a technologií GPS v geodézii
    Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů
Article
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    Analýza přínosu a nákladů GIS technologií
    Bude fuzzy logika průlomem v počítačové technologii?
    Dějiny přírodních zdrojů a technologií : energie, suroviny a technologie jako sociální a globalizační síly
    Doterajšie prínosy modernizačných opatrení v technologii úpravy rudy ložiska Rudňany
    Ekologické přínosy nových technologií dobývání spojených s ukládáním odpadu do dolu
    Hygienická hlediska při nasazení technologií vysokotlakého vodního paprsku, metody ochrany a prevence
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část 4. Elektronová paramagnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část 5. Petrologie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část II. Nukleární magnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektoskopie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektroskopie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část I.Úvod
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část IV, Elektronová paramagnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie
    Intrumentální analýza v technologii uhlí. Část V. Petrologie
    Komporace a analýza drsnosti materiálů získaných technologií vodního abrazivního paprsku
    LIDS nabízí moderní GIS technologii pro správu inženýrských sítí
    Mineralogické formy výskytu Au a Ag v rudách a jejich vliv na technologii úpravy
    Motivace a způsoby využívání telekomunikačních technologií obyvateli malých měst
    Nové směry v technologii těžby, dopravy a úpravy v kamenolomech
    Nowe kierunki naukowo-badawcze w polskiej części obszaru sudeckiego w aspekcie zastosowania technologii HDR i EGS
    Od klu ke Gisům (3. část). Jak historie formovala základy současných geoinformačních technologií
    Odpady ve sklářské technologii a jejich využití
    Osobnost Marie Curie-Sklodowské. Radium v chemii a technologii
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Současný stav a perspektivy rozvoje technologií zpracování uranových rud založených na suchém drcení a mletí
    Správa inženýrských sítí s využitím GIS technologií
    Stanovení nepolárních extrahovatelných látek v technologii vody
    Vazby doktorandského studia fyzikálních oborů a nových technologií opracování materiálů
    Vhodné využití odpadních glazurových kalů - krok k bezodpadové technologii v keramice
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Vývoj přístupů k aplikaci sanačních technologií
    Význam fyzikální chemie povrchů v hydrochemii a technologii vody
Serial
    Inovační podnikání & Transfer technologií
    Inovační podnikání a transfer technologií