Record details

Title keyword
    Technologického
Article
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Korekce geologických modelů ložisek cementářských surovin na základě výsledků technologického vzorkování
    Možnosti využitia rozdeľovacích charakteristík pri tvorbe matematického modelu technologického procesu úpravy uhlia
    Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí
    Poznatky z technologického spracovania drahokových surovín z Kremnice
    Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek
    Využívání odpadního technologického tepla v cihlářském a keramickém průmyslu