Record details

Title keyword
    Tektity
Article
    Haitská skla - pravděpodobně nejstarší známé tektity
    Největší tektity
    Tektity typu muong nong - zhodnocení výsledků nejnovějších výzkumů
    Tektity typu Muong Nong a jejich výskyt mezi vltavíny
    Tektity typu Muong Nong, vrstevnaté tektity, mikrotektity a skleněné sférule alkalických ultramafických diatrem: fakta a závěry
    Tektity ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně
    Vltavíny a tektity - jejich naleziště a vznik
    Vltavíny a tektity