Record details

Title keyword
    Tektogeneze
Monograph
    Tektogeneze oblasti styku Českého masívu a Západních Karpat na Moravě
Article
    Konsequenzen für das geotektonische Modell der variszischen tektogeneze aus den KTB-Ergebnissen
    Problémy tektogeneze jihozápadní části východoslovenské neogenní pánve
    Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
    Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání)
    Tektogeneze flyšového pásma Karpat na jižní Moravě
    Tektogeneze pouzdřanské a ždánické jednotky v prostoru nikolčicko-kurdějovského hřbetu a jejich vztah k autochtonním jednotkám
    Tektogeneze třetihorních uhelných pánví ČSR
    Terciérní tektogeneze západních Karpat
    Typy organických fluid pražské synformy barrandienu mobilizované během variské tektogeneze
    Vzťah Sb zrudnenia k tektogenéze v oblasti Betliar-Čučma
    Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat