Record details

Title keyword
    Tektonice
Article
    Diskuse o tektonice, magmatismu a sedimentaci flyšové a molasové etapy variského a alpínského cyklu ve střední a jižní Evropě a ve vybraných oblastech SSSR : [ke sborníku ze zasedání 3. podkomise problémové komise č. 9, Halle, 1978]
    Globální rozložení napětí podle S.K. Runcorna a vztah k tektonice
    K tektonice středočeských karbonských pánví
    K tektonice v křídovém útvaru na Lounsku (12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Mezinárodní konference o strukturách a tektonice různých litosférických úrovní ve Štýrském Hradci
    Naleziště ametystů a jaspisů u Ciboušova a jeho vztah k tektonice Krušných hor
    Nasavrcký masiv : poznatky o tektonice a mineralizaci
    Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín) (02-42 Česká Lípa, 02-44 Štětí)
    Problematika recentních stresů a paleostrasů ve vztahu k zlomové tektonice
    Příspěvek k tektonice katovického výběžku moldanubika v sz. okolí Strakonic
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Vztah fotolineamentů a geomorfologie k tektonice v oblasti mazi Janovem a Osekem
    Vztah miocenních sedimentů ke kerné tektonice okraje Českého masívu