Record details

Title keyword
    Telče
Article
    Analýza rostlinných zbytků z vrcholně středověkého příkopu z Telče
    As-mineralizace ze Sumrakova u Telče
    Ferrocolumbit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (moldanubikum, Západní Morava)