Record details

Title keyword
    Teoretického
Article
    Problémy teoretického modelu ve vědách o Zemi
    Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994-2004, 1. část
    Úloha teoretického mineralogického a petrografického výzkumu v ložiskových prognózách