Record details

Title keyword
    Tepelná
Monograph
    Tepelná historie paleozoika Drahanské vrchoviny určená na základě odraznosti vitrinitu a krystalinity illitu
Article
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Navrhování vrtů pro tepelná čerpadla a existující hydrogeologická rizika
    Premena ílových minerálov a tepelná história sedimentov vo viedenskej a východoslovenskej panve (Abstrakt přednášky)
    Tepelná degradace polymerních pojiv pro tvrdé akustické obklady
    Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Tepelná vodivosť hornín v Západných Karpatoch
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin