Record details

Title keyword
    Terénní
Monograph
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Odborné vyjádření k "Projektu I. etapy rekultivace skládky TKO Květná - terénní úpravy povrchu skládky a její odplynění"
    SPECIALIZOVANÉ TERÉNNÍ VÝZKUMY V SAN SALVADORU (SALVADOR) Vysvětlující text ke geologické mapě v měřítku 1:50 000 a Vysvětlující text k IG rajonové mapě v měřítku 1:10 000 (Jižní část hlavního města San Salvadoru)
Article
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze
    Jednoduchý terénní rezistivimetr do štíhlých hydrogeologických vrtů
    Jedovnice - terénní vyučování : ověřování a realizační fáze
    Podmínky získání srovnatelných dat terénní spektroskopie gama
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Přestěhování kalibrační základny pro terénní gama spektrometry z Bratkovic do Stráže pod Ralskem, etapa 1.
    Srovnání terénní a laboratorní gama-spektrometrie při detailním studiu distribuce Th, U a K v horninách
    Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
    Stanovení 137Cs v půdách v oblasti Jeseníků terénní gama spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků
    Svahové deformace na Vsetínsku - pokus o zavedení GIS pro terénní mapování listu 25-23-24
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (1.část)
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (2.část)
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
    Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů
    Térénní revize historického dolování a mineralogie vybraných lokalit jihlavského rudního revíru
    Vhodnost mapových podkladů pro terénní průzkumné práce