Record details

Title keyword
    Termální
Monograph
    Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy
    Ústecké termální vody - zhodnocení stavu využívání, průzkumu a ochrany
    VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN - PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 - 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325
    Webové stránky projektu Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie
Article
    Chemismus vápníku termální vody energetického hydrogeotermálního systému v lokalitě "Podhájská"
    Děčínská termální struktura a Lázně Svatého Josefa
    Děčínské termální pole a lázně Sv. Josefa
    Mušov-3(G) - první vyhledávací vrt na termální vodu na jižní Moravě
    Sanace zdroje termální vody v léčebném domě Beethoven
    Teplé a termální vody západních Čech
    Termální a mechanické modelování konvergentních zón
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Termální jezero v Hévízu
    Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
    Termální vody Ústecka a Děčínska
    Termální vody Ústecka a Děčínska
    Termální vody ve Velkých Losinách
    Ústecko-děčínské termální vody a možnosti jejich optimálního využití
    Významné termální a minerální vody Maroka