Record details

Title keyword
    Termálních
Monograph
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů
    Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
Article
    Cementační karbonátové horniny karlovarských termálních pramenů
    Chemismus vápníku energeticky využívaných termálních vod v oblasti podunajské nížiny
    Izotopy radia termálních minerálních vod v Karlových Varech : Interpretace vztahu vody k okolní hornině
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Výskyt, využívání a ochrana termálních vod v Ústí nad Labem
    Zkušenosti z vrtání hlubokých hydrogeologických vrtů pro získávání termálních vod