Record details

Title keyword
    Termalnych
Article
    K princípu termosifónu termálnych vôd v západných Karpatoch
    Súčasný stav zdrojov minerálnych a termálnych vód Slovenskej republiky
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    Zastowanie zdječ termalnych w kartowaniu krajoobrazowym