Record details

Title keyword
    Testacea
Article
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Krytenky (Testacea: Rhizopoda) z recentních sedimentů brněnské přehrady (24-32 Brno)
    Miocene Silicoplacentina (Testacea) from northern part of the Carpathian Foredeep (Poland)
    Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
    Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)