Record details

Title keyword
    Textury
Monograph
    Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů
    Struktury a textury minerálů
    Textury a klasifikace paleovulkanitů jižní části vrbenské skupiny, silezikum
    Textury a struktury geokompozitů na bázi polyuretanových pryskyřic
Article
    Barové, vtiskové, kulovito-polštářové a konkrecionální textury v cenomanu u Tuchoměřic při sz. okraji Prahy
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část III. - Sedimentární textury ve vrstvách svrchního cenomanu u Korycan (česká křídová pánev)
    Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova
    Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova
    Mělce podpovrchové bioturbační textury zachovalé v řevnických křemencích (svrchní ordovik Barrandienu)
    Některé biogenní textury v křídových sedimentech Českého ráje
    Některé sedimentární textury pískovců české křídové pánve
    Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů gföhlské a monotónní jednotky
    Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku
    Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova (12-42 Zbraslav)
    Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené lázně ve středních Čechách
    Sedimentární textury křídových vápenců na Kutnohorsku
    Skluzové textury v středočeském silurdevonu - ukazatel dynamiky mořského dna : 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice. Textures and structures of Quaternary clastic sediments in the Czech Republic
    Struktury a textury minerálů stříbra na žíle Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
    Struktury a textury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách
    Štruktúry a textúry bauxitov Strážovských vrchov
    Textury a struktury minerálů z pegmatitů České republiky
    Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví
    Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi
    Textury a struktury svrchnoproterozoických vulkanitů Barrandienu
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Vliv výchozích hornin na mineralogické složení a textury greisenů
    Zajímavé textury vápenců z lomu Kosov u Berouna
    Závalkovito-skluzové textury v sedimentech spjaté s vulkanismem birimienského zelenokamového pásu Houndé v Burkině Faso, západní Afrika