Record details

Title keyword
    Thoria
Monograph
    Obsah radioaktivních izotopů - draslíku K [%], uranu U [ppm], thoria Th [ppm] ve vzorcích říčních sedimentů a suspendované hmoty (projekt SP/1b7/156/07 - rok řešení 2007-2011)
Article
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech Českého masívu a její vztah k metalogenezi
    Distribuce uranu a thoria v horninách v širším okolí Temelína
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Distribuce uranu a thoria v širším okolí Temelína
    Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    Fosfát thoria z lokality Valdek u Varnsdorfu