Record details

Title keyword
    Tišnovských
Article
    Čtvrtstoletí tišnovských mezinárodních burz minerálů
    Mineralogie a podmínky vzniku tišnovských barytových žil (24-32 Brno)
    Nové minerály tišnovských barytových žil
    O ametystech z tišnovských křemenných žil
    Palinspastická rekonstrukce sedimentačního prostoru devonu tišnovských brunnid
    Stanovení stáří tišnovských barytových žil paleomagnetickou metodou