Record details

Title keyword
    Tisíciletí
Monograph
    Česká geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby a 100. výročí narození Prof. Koutka
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí - seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí, sborník abstraktů (Přikryl R., Pertold Z. eds.)
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí: seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Ekotrend "trvale udržitelný rozvoj" - cesta do 3. Tisíciletí
    Sborník Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí
    XII. Limnologická konference "Limnologie na přelomu tisiciletí", Kouty nad Desnou. Sborník referátů
Article
    Brno a jeho funkce na prahu 3. tisíciletí
    Čtyři tisíciletí vysokoalpského salašnictví
    Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí
    Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí.
    Granitologie - věda o granitech na konci druhého tisíciletí (Ke druhému vydání Pitcherova díla o granitu 1997 a ke Clarkovu hodnocení granitového paradigmatu 1996)
    Jáchymov - ložisko uranu 50tých let, McArthur River - ložisko uranu nového tisíciletí
    Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
    Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí" v Českých Budějovicích
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nerudy míří do třetího tisíciletí
    Rekonstrukce průměrných teplot vzduchu v minulém tisíciletí
    Uhlí třetího tisíciletí - CLEAN COAL 2000