Record details

Title keyword
    Tomáš
Monograph
    Sborník příspěvků, 6. paleontologický seminář, Tomáš Lehotský (ed), Olomouc
Article
    Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.
    The Hawley Medal for 2012 to Bronislava Lalinská-Voleková, Juraj Majzlan, Tomáš Klimko, Martin Chovan, Gabriela Kučerová, Jana Michňová, Róbert Hovorič, Jörg Göttlicher, and Ralph Steininger
    Není všechno pták, co zdechlo : ad Tomáš Grim a Vladimír Remeš: Potřebujeme skutečně nový model evoluce? (Vesmír 86, 320, 2007/5)
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., devadesátiletý
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., osmdesátníkem
    Zemřel mineralog RNDr. Tomáš Kruťa, CSc.